Om oss

 

Nordisk Forsikringstidskrift (NFT) publiseres i samarbeid mellom forsikringsforeningene i Danmark, Norge og Sverige. Tidsskriftet startet med publisering av fire nummer pr. år i 1921. Fram til 2009 inngikk også Forsikringsforeningen i Finland i samarbeidet. NFT publiserer artikler først og fremst for å tilgodese de nordiske foreningenes medlemmer med informasjon og analyser av så vel aktuelle spørsmål som historiske tilbakeblikk for å øke kunnskapen om forsikring. Artikler behandler en rekke ulike synsvinkler om privat forsikring, statlige forsikringsløsninger og forholdet mellom stat og marked, så vel nasjonalt som internasjonalt. Fellesnevneren for samtlige artikler er at de på en eller annen måte er knyttet til forsikring.


Det første nummeret av NFT kom som nevnt i 1921, men allerede i 1878 begynte Forsikringsforeningen i Sverige å publisere ”Försäkringsforeningens Tidskrift” som en del av sin opplysningsvirksomhet. Det var denne publikasjonen som i relativt uendret form byttet navn til NFT i 1921. Tidsskriftet har blitt modernisert flere ganger, og fra 2009 publiseres artiklene på internett (www.nft.nu). Det kan likevel konstateres at innholdet i NFT vil bli videreført. Målsettingen vil også bli videreført, et felles nordisk fagtidsskrift – det eneste i sitt slag – med plass til utførlige presentasjoner, inntrengende problemanalyse og debatt innen de mange områder som i dag påvirker den private forsikringsvirksomheten. At NFT nå finnes på internett innebærer en rekke fordeler for leserne i form av avanserte søkefunksjoner og annen mulighet til å spre innholdet.

  

Norsk logotyp

Dansk logotyp

Svensk logotyp

Kontakt våre redaktører
Vil du publisere en artikkel, har innspill eller ideer til innhold eller spørsmål om Nordisk Forsikringstidsskrift er du velkommen til å kontakte våre redaktører.
Ved spørsmål eller problemer med hjemmesiden viser vi til webadministrator på info@forsakringsforeningen.se.
Claus
Danmark
Claus Tønnesen
Redaktør. Juridisk rådgiver på Forsikring & Pension.
Avatar
Norge
Redaktør
Den norske Forsikringsforeningen
Carl-Henrik
Sverige
Carl-Henrik Knutsson
Redaktør. Tidligere intern kommunikasjonssjef ved Försäkringsaktiebolaget Skandia.