Error message

Notice: Undefined index: disabled_javascripts in eu_cookie_compliance_page_build() (line 306 of /var/www/new.nft.nu/sites/all/modules/contrib/eu_cookie_compliance/eu_cookie_compliance.module).

Cyberrisker i en föränderlig värld

Risk
Ronnie Wallén
Ronnie Wallén, som sedan 2015 arbetar på AIG som Senior Underwriter inom Financial Lines och med affärsutveckling med fokus på professionsansvars- och cyberförsäkring, diskuterar i den här artikeln hur cyberriskerna kan komma att påverka försäkringsbranschen.

Pensjon har fortsatt lav interesse hos de fleste – og særlig blant de som er under 40 år

Beathe Fahre
Til tross for utallige avisforsider om viktigheten av god pensjon, og for ikke å snakke om all markedsføringen som blir gitt fra forsikringsselskapene, er pensjon fortsatt av lav interesse for veldig mange.  Hva er årsaken til denne lave interessen? Kan det være fordi pensjon egentlig ikke er så viktig for de fleste arbeidstakerne, eller kan det ha noe med måten pensjon kommuniseres på?

All articles in this issue

Konferens tar pulsen på nordiska marknaden för sjukvårdsförsäkring

Konferens tar pulsen på nordiska marknaden för sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring (helseforsikring) är någonting som snabbt vuxit fram i de nordiska länderna under 2000-talet. Det är därför naturligt att det blev tema för de nordiska försäkringsföreningarnas årliga stipendiekonferens i Oslo, som genomfördes i mitten av september av Den norske Forsikringsforening. Under en ”konferens i konferensen”, hade även andra från branschen möjlighet att under en dag lyssna på olika föredragshållare inom ämnesområdet.

Marknadsuppförandetillsyn ─ en avdelning på Finansinspektionen

Marknadsuppförandetillsyn ─ en avdelning på Finansinspektionen

Category: Supervision |
Author: Helena Thessén

Verksamhetsområdet Konsumentskydd på Finansinspektionen (FI) utövar tillsyn inriktad på konsument- och investerarskydd på finansmarknaden. Det finns en tillsynsavdelning, en rättsavdelning och en avdelning för konsumentkontakter. Tillsynsavdelningen inom detta verksamhetsområde kallas för Marknadsuppförandetillsyn och har som mål att stärka konsumentskyddet på hela finansmarknaden. För att få reda på lite mer om hur deras arbete går till, har Nft träffat Helena Thessén, som...

Pensjon har fortsatt lav interesse hos de fleste – og særlig blant de som er under 40 år

Pensjon har fortsatt lav interesse hos de fleste – og særlig blant de som er under 40 år

Til tross for utallige avisforsider om viktigheten av god pensjon, og for ikke å snakke om all markedsføringen som blir gitt fra forsikringsselskapene, er pensjon fortsatt av lav interesse for veldig mange.  Hva er årsaken til denne lave interessen? Kan det være fordi pensjon egentlig ikke er så viktig for de fleste arbeidstakerne, eller kan det ha noe med måten pensjon kommuniseres på?

Årets skogsbrand ─ hur påverkas Länsförsäkringar Jämtland?​

Årets skogsbrand ─ hur påverkas Länsförsäkringar Jämtland?​

Nft har besökt Länsförsäkringar Jämtland för att höra mer om hur de stora skogsbränderna sommaren 2018 har påverkat ett lokalt försäkringsbolag.

Personvernforordningen – konsesjoner – bransjenormer

Personvernforordningen – konsesjoner – bransjenormer

Category: Consumer issues |

Personvernforordningen, eller GDPR, har allerede fått massiv oppmerksomhet i lengre tid. Forordningen skulle opprinnelig tre i kraft i Norge 25. mai 2018, samtidig som i EU. Grunnet konstitusjonelle forhold i Liechtenstein måtte vi imidlertid vente til 20. juli før forordningen ble gjennomført i Norge da den nye personopplysningsloven trådte i kraft. Forordningen er av flere omtalt som en personvernrevolusjon og at den vil styrke personvernet til borgerne markant. Også innen...

Cyberrisker i en föränderlig värld

Cyberrisker i en föränderlig värld

Category: Risk |
Author: Ronnie Wallén

Ronnie Wallén, som sedan 2015 arbetar på AIG som Senior Underwriter inom Financial Lines och med affärsutveckling med fokus på professionsansvars- och cyberförsäkring, diskuterar i den här artikeln hur cyberriskerna kan komma att påverka försäkringsbranschen.

FutureLab ─ testverkstad på Folksam

FutureLab ─ testverkstad på Folksam

Category: Digitalization |
Author: Lars Engvall

Att teknikutvecklingen i vår omvärld sker i ett rasande tempo är något som vi alla är medvetna om. Men vad gör försäkringsbolagen konkret för att möta och ta vara på den här utvecklingen? Nft har besökt Folksam för att prata om deras satsning FutureLab.

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Category: Insurance law |

Författaren redogör i artikeln för den departementspromemoria, i vilken regeringen lämnat förslag till ny rörelsereglering för tjänstepensionsföretag. Förslaget innebär ett genomförande av det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) som EU beslutade om 2016. Den nya lagen om tjänstepensionsföretag föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Er språket nøkkelen til større interesse, forståelse og kunnskap om pensjon?

Er språket nøkkelen til større interesse, forståelse og kunnskap om pensjon?

Category: Consumer issues |
Author: Gry Nergard

For to år siden avga finansnæringen i Norge følgende språkløfte: «Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid». Er løftet innfridd?

Zürich, Schweiz – Europas näst största finansiella centrum.

Zürich, Schweiz – Europas näst största finansiella centrum.

En grupp om tolv representanter från svenska försäkringsbolag och Svenska Försäkringsföreningen besökte i slutet av maj Zürich i Schweiz för att studera och ta del av erfarenheter från ett par av de största aktörerna på bank- och försäkringsmarknaden i internationellt sett. Resan var ett stipendium via Svenska försäkringsföreningen som syftar till studier inom försäkringsområdet. Artikeln är ett sammandrag av gruppens gemensamma intryck och tankar.