Branschen måste få kunderna mer engagerade

Cecilia Tisell
I den här artikeln berättar Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör och tillika Konsumentombudsman, om vilken framtid och vilka utmaningar hon ser för försäkringsbranschen.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2017

Randi Mørk
I 2017 ble det totalt innbetalt rundt 93 milliarder kroner for livsforsikrings- og pensjonsprodukter i Norge, en økning på en prosent sammenlignet med året før. Av den totale premien, utgjorde innbetalingene til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor i 2017 om lag 73 milliarder kroner. Dette tilsvarer i overkant av 78 prosent av den totale premien.

The importance of developing technical underwriting

It is important for non-life insurance companies working with individual underwriting (UW) of major industrial and commercial risks, to have experienced underwriters employed. But how do companies ensure in times of increased use of digitization and use of data that this experience is systematized, maintained and used by new generations of underwriters? In this article the authors will suggest some answers to some important questions.

Alle artikler i dette nummer

Godt år for skadeforsikring i Norge

Godt år for skadeforsikring i Norge

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på litt under 16 milliarder kroner før skattekostnad for 2017. Dette er et resultat på samme nivå som året før. Det forsikringstekniske resultatet anses som godt med en kombinertprosent på 87 (sum av skadeprosent og kostnadsprosent). Dette skyldes at forsikringsselskapene fortsatt har fokus på effektiv drift og dynamisk prising.

Hur löser vi problemen med underförsäkring?

Hur löser vi problemen med underförsäkring?

I den här artikeln besvarar Paulina Dejmek Hack, rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker avseende bland annat finansregleringsfrågor, ett antal frågor från Nft kring problemen med underförsäkring. Bidraget bygger på författarens inlägg vid konferensen "Overcoming Underinsurance", organiserad av Insurance Europe i maj 2018.

Förtroende och lojalitet i försäkring

Förtroende och lojalitet i försäkring

I denna artikel analyseras hur försäkringskunderna uppfattat sina försäkringsgivare och om det finns skillnader i hur bolagen organiserat sina kundkontakter. Bland annat diskuteras skillnaderna mellan aktiebolagsgrundade och ömsesidiga bolag, men också hur utvecklingen har sett ut för skilda bolag.

Ny forbrugerpakke fra EU

Ny forbrugerpakke fra EU

EU-Kommissionen har fremsat forslag om en ”New Deal for Consumers”. Der foreslås bl.a. høje bøder og øget adgang til erstatning for overtrædelse af en lang række forbrugerregler. Og det skal være lettere at anlægge såkaldte gruppesøgsmål. Forslagene rummer opgør med flere fundamentale retlige principper og bør derfor behandles grundigt i EU inden eventuel vedtagelse.

Tjänstepensionen möter EU-rätten

Tjänstepensionen möter EU-rätten

I februari disputerade författaren på en avhandling om den svenska tjänstepensionen och hur den förhåller sig till EU-rätten. Denna artikel är tänkt att ge en sammanfattande bild av avhandlingen med fokus på de EU-rättsliga aspekterna.

Lærdommer fra Silvers undergang

Lærdommer fra Silvers undergang

Silver Pensjonsforsikring AS gikk inn i historien som det første livselskapet i Norge som ble satt under offentlig administrasjon. Selskapets ledelse har forsøkt å plassere skylden hos det de mener er motarbeidende myndigheter, sleipe konkurrenter og unødvendig strenge kapitalkrav. Det er elementer av fakta i Silvers i historiefortelling, men den er selektiv og hopper bukk over ansvaret til de som ledet selskapet inn i undergangen.

Det skal koste ikke at have sin bil ansvarsforsikret

Det skal koste ikke at have sin bil ansvarsforsikret

Det danske Folketing har i maj 2018 vedtaget at indføre et dagsgebyr ved manglende betaling af ansvarsforsikringspræmie for motordrevne køretøjer. Dansk Foreningen for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) har med inspiration fra Sverige og Norge siden 2015 arbejdet for lovændringen.

Bernardino: PEPP kan vara en möjlighet för svenska finansbolag

Bernardino: PEPP kan vara en möjlighet för svenska finansbolag

EIOPA:s ordförande Gabriel Bernardino besökte i början av juni Sverige och deltog då i ett seminarium, där han inledde och berättade varför EIOPA vill skapa en EU-reglering av pensionsprodukter. Därefter följde en paneldebatt med bl.a. Ole Settergren från Pensionsmyndigheten, Christian Clausen från Blackrock och Eva Erlandsson från Svensk Försäkring.

Preskription enligt FAL – ”CLAIMS MADE-PRINCIPEN” och tillämpning på transaktionsförsäkringar m.m.

Preskription enligt FAL – ”CLAIMS MADE-PRINCIPEN” och tillämpning på transaktionsförsäkringar m.m.

Kategori: Forsikringsret |
Forfatter: Fredrik Dock

De senaste åren har s.k. transaktionsförsäkringar fått en allt större betydelse för den finansiella marknaden och får numera anses vara en rättsfigur som aktualiseras i flertalet av de stora och medelstora transaktionerna. Den sedan länge erkända otydligheten i FAL vad avser tidpunkten för preskriptionstidens början skapar nu en osäkerhet som kan få betydande ekonomiska konsekvenser.

Fördelarna med GDPR

Fördelarna med GDPR

Många har talat om vilka oerhört stora svårigheter och problem som GDPR kommer innebära för företagen, vilket delvis stämmer. I denna artikel lyfts dock istället fördelarna fram.

Historiske perspektiver på dragkampen om offentlig tjenestepensjon

Historiske perspektiver på dragkampen om offentlig tjenestepensjon

Kategori: Tjenestepensjon |
Forfatter: Harald Espeli

Sammenbruddet i forhandlingene om tilpasningen av offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen under lønnsforhandlingene i 2009 ble innledningen til en stillingskrig mellom staten og tjenestemannsorganisasjonene. I denne artikkelen gis det historiske perspektiver på dragkampen om offentlig tjenestepensjon ved noen tidligere veiskiller.

The importance of developing technical underwriting

The importance of developing technical underwriting

It is important for non-life insurance companies working with individual underwriting (UW) of major industrial and commercial risks, to have experienced underwriters employed. But how do companies ensure in times of increased use of digitization and use of data that this experience is systematized, maintained and used by new generations of underwriters? In this article the authors will suggest some answers to some important questions.

Branschen måste få kunderna mer engagerade

Branschen måste få kunderna mer engagerade

Kategori: Forbrugerspørgsmål |
Forfatter: Cecilia Tisell

I den här artikeln berättar Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör och tillika Konsumentombudsman, om vilken framtid och vilka utmaningar hon ser för försäkringsbranschen.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2017

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2017

Kategori: Forbrugerspørgsmål |
Forfatter: Randi Mørk

I 2017 ble det totalt innbetalt rundt 93 milliarder kroner for livsforsikrings- og pensjonsprodukter i Norge, en økning på en prosent sammenlignet med året før. Av den totale premien, utgjorde innbetalingene til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor i 2017 om lag 73 milliarder kroner. Dette tilsvarer i overkant av 78 prosent av den totale premien.

Årsmöte i klimatförändringens tecken

Årsmöte i klimatförändringens tecken

I mitten av maj höll Svenska Försäkringsföreningen sitt ordinarie årsmöte på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. I samband med årsmötet höll Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar och välkänd klimatdebattör, ett anförande under rubriken ”Kan man lita på väderprognoserna - kan man lita på klimatmodellerna?”.