Seminarium gav inspiration åt kvinnor i försäkringsbranschen

Artikel forfatter: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Utgave:
4, 2012
Sprog: Svensk
Kategori:

För åttonde året i rad arrangerade Svenska Försäkringsföreningen i början av oktober det populära Inspirationsseminariet. Syftet med seminariet är att försäkringsbranschen skall attrahera fler kvinnor till ledande positioner, diskutera hur man når dit, visa branschens bredd, bidra till mångfald och skapa en plattform för nätverkande.


– Vår ambition är att när deltagarna går hem från seminariet ska de känna sig inspirerade till ett fortsatt och utökat ansvar i sin respektive yrkesroll, säger Sara Råsmar, VD för Svenska Försäkringsföreningen och initiativtagare till seminariet.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.