”Försäkring och digital delaktighet” tema för konferens

Digitalisering
Artikel forfatter: Carl-Henrik Knutsson
Position: Redaktör
E-mail: carlhenrik.knutsson@forsakringsforeningen.se
Organization: Nordisk försäkringstidskrift
About:

Var under åren 1999 till 2012 chef för Internkommunikation på Skandia.


Utgave:
2, 2022
Sprog: Svensk
Kategori:

I sitt inledningsanförande på Svensk Försäkrings årsmöteskonferens, konstaterade Christina Lindenius, VD på Svensk Försäkring, att det var tre år sedan en liknande konferens hållits.

─ För 2020 hade vi planerat för en årsmöteskonferens med temat ”Kris och krig”. Inte hade vi då kunnat ana att vi bara några år senare skulle ha fått upplevt en fruktansvärd pandemi och ett förfärligt krig. Vi har skäl att återkomma till det temat, men idag handlar konferensen om Försäkring och digital delaktighet.

Hon nämnde att digitalisering är något som försäkringsbranschen jobbat länge med. Det har lett till exempelvis nya gränssnitt mot kunderna och nya företag inom InsurTech. Belysande, enligt Christina, är att EU-nivån engagerar sig alltmer inom digitaliseringsfrågor och hon räknar med en ökad digital reglering, bland annat ett regelverk för Open Finance (öppna finansiella tjänster).

 

Fyra strategiska prioriteringar

Mattias Levin tog sedan över podiet via länk. Han är Deputy Head of Unit Digital Finance, DG FISMA på EU-kommissionen.

Mattias tog upp och utvecklade EU:s strategi för digitalisering av den finansiella sektorn och konstaterade att det finns fyra strategiska prioriteringar:

 1. Avskaffa fragmenteringen på den digitala marknaden
 2. Anpassning av EU:s regelverk
 3. Främja datadriven innovation inom finanssektorn
 4. Hantera utmaningar och risker

─ Ett exempel på hur EU ser på regelverket är Regelverket för kryptotillgångar. Här sker en anpassning av regelverket, som ska skydda konsumenterna, och även hantera penningtvätt, med mera.

Han berättade också hur man nu arbetar med att ta fram ett regelverk för Open Finance.

─ Avsikten med regelverket är att ge kunderna kontroll över hur deras data används. Arbetet sker genom ett nära samarbete med användargrupper och andra intressenter. Just nu sker en öppen konsultation, där även bredare grupper har möjlighet att uttrycka sina åsikter.

Ett lagförslag kan komma under första kvartalet 2023.

 

Det digitala utanförskapet

Claire Ingram Boguz, forskare vid Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm, delade med sig av sina insikter om vad Open Banking inneburit för svensk del. En sådan insikt är att bankerna hittills, överraskande nog, inte samarbetar i någon högre grad.

─ Däremot har det blivit fler, bättre och billigare tjänster genom startups.

Rapporten ”Svenskarna och Internet” från Internetstiftelsen (den senaste från 2021) berör det digitala utanförskapet, vilket Jannike Tillå berörde i sitt anförande. Hon är affärsområdes- och kommunikationschef vid stiftelsen.

─ Visserligen är det 94 procent som använder Internet, och 90 procent gör det dagligen, men till exempel var femte pensionär använder inte nätet alls. Vi får därför inte glömma bort att alla inte är på samma nivå som vi själva är, var hennes huvudbudskap.

Jannike pekade också på att de finns individer som är rädda för att använde de digitala tjänsterna, vilket kan motverkas genom ökad transparens.

 

Skyddet av konsumenterna i centrum

På ett mycket pedagogiskt sätt beskrev sedan Fausto Parente, Executive Director för EIOPA, det som ligger till grund för EU:s Digital Transformation Strategy. Han använde sig av begreppen Facts, Acts och Observations.

De tre fakta som han tog upp var

 • Data är själva hjärtat i försäkringsbranschen
 • Mängden data i branschen ökar snabbt; bara mellan åren 2018 och 2025 beräknas den öka sjufalt. Men även kapaciteten ökar
 • Den datadrivna tekniken förändrar affärsmodellerna, bland annat genom utökade tjänster och fler produkter

Fausto Parente lyfte även fram tre åtgärder (Acts)som genomförts:

 • Artificial Intelligence Act, som reglerar användningen av AI
 • Pan-European Personal Pension Act (PEPP)
 • Digital Operational Resilience Act (DORA), som avser att hantera risker, särskilt när det gäller cyberattacker

─ Det är dock viktigt komma ihåg att regleringar inte är tillräckligt. De måste gå hand-i-hand med bra tillsyn, konstaterade han.

Slutligen gjorde Fausto Parente även tre observationer:

 • Skyddet av konsumenterna står i centrum. Deras data måste skyddas. Transparens är viktigt och användningen av data ska ske även utifrån ett etiskt perspektiv
 • Vi måste förstå vilka konsekvenser den digitala transformationen innebär för tillsynsmyndigheterna, till exempel i form av vilken ytterligare kompetens som medarbetarna behöver
 • Vi behöver också förstå vad den digitala transformationen innebär för EIOPA, på grund av att tekniken förändrar marknaden

Konferensen avslutades med en paneldiskussion, i vilken Ylva Wessén, VD på Folksam, Tobias Lindhe, VD på Handelsbanken Liv, och Torgny Johansson, VD på Futur Pension, samtalade kring vilka konsekvenser digitaliseringen får för försäkringsföretagen och hur man kan möta dem.

Tilläggas kan att Ylva Wessén även är nyvald ordförande för Svensk Försäkring.